Kategoria: Biznes

Program Zielone Ustrzyki Dolne i wycofanie się z budowy fabryki węgla drzewnego przez Spółkę z o.o. Gryfskand w Ustrzykach Dolnych

Spółka Gryfskand w odpowiedzi na sprzeciw oraz petycję mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, stowarzyszeń i przedstawicieli samorządów wycofała się z planowanej budowy fabryki węgla drzewnego w Ustrzykach Dolnych. W dniu 6 marca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynęło pismo, w którym „Gryfskand sp. z o.o. informuje, że na podstawie decyzji Wspólników

IV Edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Ustrzyki Dolne zakończona

Zakończyła się IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustrzykach Dolnych. Do 14 września 2018 r. mieszkańcy gminy Ustrzyki Dolne mogli głosować na 7 zadań. Zwyciężyły 2 zadania z największą liczbą oddanych głosów: Zadanie nr 4 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Równia Zadanie nr 1 Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych W ramach

Nabór wniosków w ramach rządowego programu Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co

II edycja programu dla Wspólnot Mieszkaniowych „Ustrzyckie podwórka”

Cel programu: wspomaganie rozwoju wspólnot z terenu naszej gminy, polepszenie funkcjonalności i estetyki otoczenia wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Projekty mogą obejmować: budowę i remont ciągów pieszych, budowę zieleńców i placów zabaw, zakup i montaż urządzeń małej architektury, tworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę placów, dojść i dojazdów. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w