Program Zielone Ustrzyki Dolne i wycofanie się z budowy fabryki węgla drzewnego przez Spółkę z o.o. Gryfskand w Ustrzykach Dolnych

Spółka Gryfskand w odpowiedzi na sprzeciw oraz petycję mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, stowarzyszeń i przedstawicieli samorządów wycofała się z planowanej budowy fabryki węgla drzewnego w Ustrzykach Dolnych.

W dniu 6 marca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynęło pismo, w którym „Gryfskand sp. z o.o. informuje, że na podstawie decyzji Wspólników Spółki z o.o. Gryfskand z siedzibą w Gryfinie, Zarząd Spółki wycofuje się z inwestycji budowy Zakładu Produkcji Węgli Drzewnych w Ustrzykach Dolnych”.

 

7 marca 2019 roku Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zwołał konferencję prasową, na której przedstawił prowadzone już od dłuższego czasu, a także planowane działania proekologiczne podejmowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.

Zależy nam aby mieszkańcy Ustrzyk Dolnych mieli pewność, że ochrona środowiska zawsze była i jest dla nas ważna. W Strategii Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 wpisane zostało, że region ma stawiać na turystykę, sport i ochronę środowiska, co też robimy tworząc i restrukturyzując obecną infrastrukturę sportowo-turystyczną w naszej Gminie oraz prowadząc wiele działań sprzyjających środowisku.

Z tego też względu wszelkie dotychczas podejmowane i przyszłe działania proekologiczne w naszym mieście wpisujemy do Programu Zielone Ustrzyki Dolne. W jego skład wchodzą poszczególne elementy:

1. Wstrzymanie ulokowania zakładów przemysłowych.
2. Nowe dokumenty planistyczne w 2019 roku:
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne,
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Przemysłowa II”.
3. Dofinansowanie gminy dla gospodarstw domowych do 50% kosztów wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Termin realizacji: 2020-2023.
4. Dywersyfikacja źródła energii Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.- zasoby wód geotermalnych, biomasa. Termin realizacji: 2020-2024.
5. Kontrole w zakresie spalania odpadów w gospodarstwach domowych
Termin realizacji: od 2018.
6. Edukacja ekologiczna. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Termin realizacji: od 2019.
7. Akcje społeczne
• Sprzątanie rzek Strwiąż i Wiar – 27.04.2019 rok
• sprzątanie szlaków spacerowych – 11.05.2019 rok.
8. Promocja Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne jako miasta czystego i zielonego realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. Instalacje OZE dla mieszkańców współfinansowane ze środków europejskich. Termin realizacji: 2019.
10. Instalacje OZE na budynkach komunalnych i ich dalsza termomodernizacja.

UMiG Ustrzyki Dolne