II edycja programu dla Wspólnot Mieszkaniowych „Ustrzyckie podwórka”

II edycja programu dla Wspólnot Mieszkaniowych „Ustrzyckie podwórka”Cel programu:

  • wspomaganie rozwoju wspólnot z terenu naszej gminy,
  • polepszenie funkcjonalności i estetyki otoczenia wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Projekty mogą obejmować:

  • budowę i remont ciągów pieszych,
  • budowę zieleńców i placów zabaw,
  • zakup i montaż urządzeń małej architektury,
  • tworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • budowę placów, dojść i dojazdów.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych:

  • termin składania wniosków do 30 września danego roku,
  • rozpatrywanie wniosków do 31 października danego roku,
  • realizacja wniosków w kolejnym roku do 31 sierpnia.

Źródło, foto: Gmina Ustrzyki Dolne