Stowarzyszenie 'SMOT’ bacznie przygląda się planowanej inwestycji ’ Budowy Zakładu Węgla Drzewnego Gryfskand w Ustrzykach Dolnych’

Na dzień dzisiejszy , zgodnie z wydanym postanowieniem z dnia 21 października 2018 r, inwestor został poinformowany iż dla planowanej inwestycji jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, co wg naszej oceny, jest bezapelacyjnie wymagane dla tego typu zakładu, który przecież będzie znacznym emitorem dla otoczenia.

Dziwi nas fakt, iż władze gminy z radnymi na czele widza w takim rodzaju przemysłu przyszłość dla swojego obszaru, który przecież bez wątpienia z uwagi na swoje cenne walory krajoznawcze oraz środowiskowe, powinien być ukierunkowany jako tereny sportu, turystyki oraz wypoczynku.

Władze Miasta bez kozery powinny zabezpieczyć swoje obszary tworząc Miejscowy Plan w którym ZABRANIA lokalizowania inwestycji wpływających negatywnie na środowisko, a nie zezwolić na niekontrolowaną i chaotyczną rozbudowę tych obszarów.

Ciekawym jest także fakt, iż zebrano prawie 5 tys podpisów przeciwko tejże inwestycji, co stanowi ponad 50% wszystkich mieszkańców Ustrzyk oraz Ustianowej razem .

Czyżby władze nie rozumiały iż to te osoby wybrały Radnych Gminy oraz Burmistrza do podejmowania decyzji właśnie w imieniu mieszkańców?

Sprawa ma ciąg dalszy, inwestor łatwo nie zrezygnuje skoro nabył już grunt, ale przecież może go odsprzedać (nawet z zyskiem bo go kupił na licytacji komorniczej) innej spółce najlepiej hotelarskiej , lub pokrewnej z zakresu sportu, turystyki rekreacji lub lecznictwa, by wybudować tam hotel, pensjonat, zespół basenów krytych z woda solankową lub innymi elementami podkreślającymi charakter BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO utwrzonego w 1972r., który defakto jest Częścia MIĘDZYNARODOWEGO REZERWATU BIOSFERY ”KARPATY WSCHODNIE” który stanowi ostoję dla przeszło 230 gatunków kręgowców, w tym 58 gatunków ssaków, wraz z RYSIEM, WILKIEM, ŹBIKIEM, ŻUBREM (280 sztuk) , JELENIEM KARPACKIM.

Jest to największe zagęszczenie Sów w Europie!

Jesteśmy przekonani, iż na terenie SKANDYNAWI, władze na pewno nie zezwoliłyby na taką inwestycję w tak WARTOŚCIOWYM pod względem przyrodniczym terenie.

Będziemy na bieżąco informować społeczeństwo o planowanych inwestycjach NEGATYWNIE WPŁYWAJĄCYCH na cały obszar BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO .

Fot. Andrzej Lenart

Prezes Stowarzyszenia SMOT.