Złota Nutka Korony Ustrzyckich Gór

Konkurs piosenki turystycznej o Złotą Nutkę Korony Ustrzyckich Gór w dniu  24.07.2021 r.,  o godz. 17:00 ul. Rynek w Ustrzykach Dolnych.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie ?
Przygotować maksymalnie dwie piosenki o tematyce turystycznej/harcerskiej. Wypełnić i dostarczyć do UDK (osobiście lub mailowo ustrzyckidomkultury@gmail.com) Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie.
Termin zgłoszeń upływa 21 lipca.
Być z nami 24.07 w ustrzyckim rynku
Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: solo oraz zespoły.
Kategorie wiekowe solo:
-Kategoria I: dzieci do klasy „O”, uczniowe szkół podstawowych klasy 1-4,
Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych powyżej 4 klasy,
Kategoria III: uczniowe szkół średnich, dorośli;
-Kategorie wiekowe zespoły: OPEN
Kryteria oceny prac:
zgodność z regulaminem
zgodność z tematyką konkursu
sposób prezentacji
oryginalność i kreatywność ujęcia tematu konkursu
umiejętności wokalne
staranność wykonania
Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne na stronie internetowej Ustrzyckiego Domu Kultury: http://ustrzyckidomkultury.pl/events.php
UDK
 Źródło: UDK