Uchwalenie budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2021r.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przegłosowała uchwałę budżetową na 2021 rok. Za nowym budżetem głosowało 13 Radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Prawie 14 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku w Gminie Ustrzyki Dolne. – Przyszły rok to nie tylko zapewnienie mieszkańcom podstawowych potrzeb, jak choć przebudowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego czy stworzenie sieci wodociągowej, ale również inwestycja w infrastrukturę sportową czy rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego współfinansowane ze środków europejskich.

Źródło: Gmina Ustrzyki Dolne