Nielegalnie wyłudzali pozwolenia na pracę

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej rozbili polsko-ukraińską zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy w zamian za uzyskanie korzyści majątkowych. Zatrzymano lidera i 4 osoby z województwa mazowieckiego.

Polscy pogranicznicy z przejścia w Krościenku wykryli zwiększoną częstotliwość wjazdu do Polski przez obywateli Ukrainy, którzy mimo, iż posiadają zezwolenia na pracę w Polsce, nie podejmują jej, ale wyjeżdżają do zachodniej Europy. Funkcjonariusze ujawnili, że przestępstwo polegało na wyłudzaniu w Urzędzie Wojewódzkim województwa mazowieckiego Zezwoleń na pracę typu A dla Ukraińców zgłaszającym zapotrzebowanie konkretnym osobom w Polsce.

Osoby biorące udział w nielegalnym procederze wyszukiwały mieszkańców stołecznego województwa będących w trudnej sytuacji materialnej, którzy składali wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z nim, osoby takie miały zatrudnić cudzoziemca, jednak do ich zatrudniania nie dochodziło. W zamian za to osoby te dostawały niewielkie sumy pieniędzy. Zezwolenia były przesyłane na Ukrainę, gdzie osoby zainteresowane dostawały wizę z prawem do pracy w Polsce.

Straż Graniczna przeprowadziła akcję w wyniku której zatrzymano 40-letniego lidera grupy oraz czterech kluczowych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Źródło, foto: BiOSG