Konkurs kwitnące Ustrzyki Dolne

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Kwitnące Ustrzyki Dolne – na najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne w 2021 roku.

REGULAMIN

Załącznik 1

Załącznik 2

1. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

2. Cele konkursu:
• promocja miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
• propagowanie pomysłowości aranżacji architektury zieleni, mającej wpływ na podniesienie estetyki miasta i gminy,
• dbałość o własną posesję i balkon, jako wkład w poprawę wizerunku miasta i gminy.

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, najemcami, użytkownikami posesji, domów i mieszkań położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne, za wyjątkiem pracowników Urzędu Miejskiego i członków komisji konkursowej.

4. Sposób realizacji konkursu:
• podstawą udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszenia, który można pobrać w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2021 r. w Punkcie Informacyjnym (parter) Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Zgłoszenie nie wymaga osobistego dostarczenia,
• oceny zgłoszonych posesji i balkonów dokona powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych komisja konkursowa w miesiącach: lipiec i sierpień,
• komisja oceniać będzie wizerunek posesji i balkonu oraz będzie wykonywać fotografie,
• komisja spośród dokonanych zgłoszeń wyłoni zwycięzców i wyróżnionych poszczególnych kategorii,
• decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Przy kwalifikacji konkursowej, komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

A) Główne kryterium:
• tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom, poprzez wprowadzanie roślin miododajnych

B) Pozostałe kryteria:
• różnorodność gatunkowa roślin,
• kompozycje architektoniczne i roślinne,
• pomysłowość i oryginalność kompozycji,
• estetyka i porządek,
• wykorzystanie małej architektury, elementów zdobniczych.

6. Nagrody:
• w konkursie przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów,
• wyróżnieni za najpiękniej ukwiecony balkon i najpiękniej zagospodarowaną i ukwieconą posesję zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
• lista wyróżnionych oraz wybrane zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, mogą być opublikowane w prasie lokalnej lub umieszczone w gablotach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

7. Zastrzega się możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Źródło : Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne