Uwaga ósmoklasiści !!! Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie zaprasza Absolwentów szkół podstawowych do zapoznania się z niezwykle bogatą ofertą edukacyjną. Każdy z uczniów znajdzie możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów.